Bijzondere promotie voor Niels Thijssen

Op maandag 20 augustus, tijdens de eerste les van het nieuwe judo seizoen, ontving Nederlands kampioen Niels Thijssen zijn zwarte band met bijbehorend diploma uit handen van Cor van der Heijden.
In maart 2018 werd Niels Thijssen Nederlands kampioen -18 in de categorie tot 66 kg. Daarmee verdiende hij automatisch een bijzondere promotie tot zijn 1e dan.
Helaas was het niet mogelijk om deze tijdens de dan-examens in juni uit te reiken en het districtsbestuur en de districtsgradencommissie judo wilden hem niet laten wachten tot de volgende dan-examens in november. Bij wijze van uitzondering kreeg Niels zijn zwarte band uitgereikt bij ‘zijn’ Sportschool van der Pol, uiteraard onder toeziend oog van sensei Eddy van der Pol.
Niels van harte gefeliciteerd met je Nederlands kampioenschap en met je bijzondere promotie tot 1e dan.

Leo Verhoeven bondsridder met gouden ereteken

Zondag 16 september 2018 zat judo en jiu-jitsu leraar Leo Verhoeven (6e Dan in beide sporten!) in Geldrop op een terrasje, samen met enkele (oud)collega’s, om op aangename wijze de pensionering van Leo te vieren.

John Beer en John Oomen van het districtsbestuur wisten hem daar te vinden. De districts voorzitter vertelde dat Leo al 25 jaar judo en jiu-jitsu leraar B is. Tijdens die 25 jaar is hij het grootste deel ook lid geweest van de bondsraad. Maar de meeste vrijwilligerstijd ging zitten in dat ene jaar dat hij lid van het districtsbestuur is geweest (uiteraard met de portefeuille Technische Zaken) en de liefst 8 jaar dat hij voorzitter is geweest van de districts graden commissie Jiu-Jitsu. Leo is ook van groot belang geweest voor het opleiden van zeer vele leraren. Als CIOS leraar heeft hij naar schatting 250 leraren opgeleid to 3e Dan Judo. En gelukkig gaat hij zich vanaf nu ook bezig houden met het faciliteren van de judo leraar-B opleiding binnen de JBN.

Dankzij zijn jarenlange, belangrijke, inzet als vrijwilliger voor de JBN heeft het bestuur van de JBN besloten om hem te benoemen tot JBN bondsridder met het gouden ereteken.

Leo met gouden speld en echtgenote