Nieuw lid gezocht voor Districts Graden Commissie Jiu-Jitsu

Onlangs is Tony van Venrooy, na meer dan 20 jaar lid en voorzitter te zijn geweest van de Graden Commissie Jiu-Jitsu in ons district, teruggetreden uit de commissie.  Om die reden is JBN district Zuid-Nederland nu op zoek naar een nieuw lid van de Districts Graden Commissie Jiu-Jitsu (DGCJJ).  De DGCJJ heeft als taken:

  • Het, 2 of 3 maal per jaar, organiseren en leiden van danexamens voor 1e dan t/m 3e dan.
  • Het organiseren van trainingen/stages voor meerdere doelgroepen om, binnen het district, het technisch niveau van de deelnemers te verbeteren en technische normen over te dragen.
  • Het, minstens eenmaal per jaar, aanwezig zijn bij het overleg tussen de NGCJJ en de DGCJJ’s.
  • Het geven van advies aan het districtsbestuur betreffende graduaties en promoties.
  • Het geven van advies aan de Nationale Graden Commissie Jiu-jitsu.

 De kandidaat moet minimaal 4e dan jiu-jitsu bezitten, jiu-jitsu leraar-B zijn en examinator-licentie categorie B hebben. Daarnaast zoeken wij iemand die goed kan samenwerken en oog heeft voor de verdere verhoging van de kwaliteit van het jiu-jitsu in ons district.  

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de portefeuillehouder Breedtesport: Günther Kosak. Als je je kandidaat wilt stellen, doe dat dan uiterlijk 15 augustus 2017 door het sturen van een mail naar onze secretaris José van Roestel: info@jbn-zn.nl  

Graag vernemen wij in die mail ook wat je motivatie is om als lid van de DGCJJ in Zuid-Nederland te willen gaan functioneren.  Nadat het districtsbestuur een nieuw lid heeft benoemd zal, in overleg met de andere leden van de commissie, worden besloten welke taken bij welk lid van de commissie komen te liggen.  Daarbij zal het districtsbestuur ook een nieuwe voorzitter benoemen.

Open ZN Jiu-Jitsu Fighting kampioenschap 2017

District Zuid-Nederland gaat op 10 september 2017 voor het eerst sinds lange tijd weer een open Zuid-Nederlands jiu-jitsu kampioenschap Fighting System organiseren. Dit gebeurt mede op initiatief van Peter Smid, sinds vele jaren Nederlands hoogste World Referee Jiu-Jitsu. De leeftijdscategorie van de deelnemers gaat van -10 jaar tot en met de senioren. Het evenement vindt plaats in Sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Wij vertrouwen erop dat dit kampioenschap een begin is van een nieuwe traditie in ons district.

Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per deelnemer. De uiterste inschrijfdatum is 27 augustus 2017. Ook voor dit toernooi kan gebruik worden gemaakt van Online Inschrijven.

Kijk hier voor meer info en het inschrijfformulier:

See below for all details and the subscription form.

Note: register before August 27th!