Bijzondere promotie voor 2 judo toppers

Voorafgaand aan de danexamens judo op zaterdag 1 april in Gilze, kregen twee judoka’s een bijzondere promotie uitgereikt op basis van hun wedstrijdprestaties. Amber Gersjes is gepromoveerd tot 3e dan judo. Amber werd Nederlands kampioen in de categorie -18 jaar in 2014 en Nederlands kampioen in de categorie -21 jaar in 2015. Amber ontving haar 3e dan uit handen van Manfred Kuijpers, voorzitter van de districtsgradencommissie judo ZN. Dewy Lo-A-Njoe is gepromoveerd tot 1e dan judo. Dewy werd Nederlands kampioen in de categorie -18 jaar in 2015. Zij kreeg haar 1e dan uitgereikt door haar trainer Eric Markgraaf.

20170401 promotie 3

Dewy en Amber

Dames, van harte gefeliciteerd met jullie bijzondere promoties! Kijk hier voor de uitslagen van de dan examens.

Opeens staat de voorzitter zelf in het middelpunt

Zaterdag 8 april vond in Rijen de jaarlijkse leden vergadering van district Zuid-Nederland plaats. Halverwege de vergadering was voorzitter John Beer van plan naar het volgende agenda punt te gaan, toen opeens René Boogaarts, penningmeester van de JBN, het woord vroeg. René liet de aanwezigen weten dat John al een hele tijd actief is als vrijwilliger binnen de JBN. Begonnen als voorzitter van de jeugdcommissie, volgde 3 jaar later de overstap naar het districtsbestuur. Dat was 21 jaar geleden. Na 2 jaar ad-interim voorzitter te zijn geweest, werd John in 2005 voorzitter van district Zuid-Nederland. In die 21 jaar is John niet alleen binnen het district bezig geweest met vernieuwingen (zoals het opzetten van de districts website, het Facebook account, en het Twinkel toernooi). Op nationaal niveau is hij de trekker van de inrichting en invoering van het JBN Toernooi pakket. Daarnaast is John een “mensen mens”: iemand die niet alleen geïnteresseerd is in de inhoud maar ook in de achtergrond van iemands standpunten. En dat maakt dat hij met veel verschillende mensen kan samenwerken. Een belangrijke eigenschap als voorzitter van een district. Op basis van al deze gegevens heeft het JBN bestuur besloten om John te benoemen tot Bondsridder met het Gouden ereteken. De voorzitter bedankte René en liet weten verrast te zijn dat iemand die nog zo jong is al zo een belangrijke onderscheiding kan krijgen.    

DSC_0426

John Beer ontvangt van Rene Boogaarts het gouden bondsridder speldje.

DSC_0431

John Beer tussen het districtsbestuur en zijn echtgenote

Kort daarna reikte de voorzitter een districtswaarderingspeld uit aan Jan Oosterlee, die na 23 jaar als bondsraadslid actief te zijn geweest, nu, dankzij de regels, moet stoppen. John bedankte hem voor alle inzet in al die jaren.

DSC_0432

Jan Oosterlee ontvangt de districtswaarderingsspeld.