Tony van Venrooy: bondsridder met Gouden ereteken

Zondag 25 februari, tijdens de districtstraining in Made, geeft Tony van Venrooy les aan de vele aanwezige jiujitsuka’s. Aan het eind van de training neemt districtsvoorzitter John Beer het woord en vraagt Tony naar voren te komen. Tony is eind 2017 teruggetreden als lid van de districts graden commissie jiujitsu. Liefst 20 jaar duurde dat lidmaatschap, waarvan de laatste 13 jaar als voorzitter. De afgelopen 10 jaar is zowel het aantal als het niveau van jiujitsukas flink toegenomen. Dat heeft o.a. tot die historische dag in juni 2016 geleid, toen ons district van 3 naar liefst 10 6e-dan jiujitsuka’s ging. Sinds het bestaan van ons district, in 1948, is zowel in het jiujitsu als in het judo nog nooit zo een grote stap voorwaarts gezet. Dit was mede mogelijk dankzij de inzet van Tony. Datzelfde hoge niveau is ook al lang zichtbaar op de volle mat tijdens districts trainingen en natuurlijk tijdens de dan examens.

Ook op landelijk niveau is Tony erg actief geweest: bijna 10 jaar lang, tot 2015, heeft hij een belangrijke rol gespeeld in zowel de Nationale commissie Jiujitsu als de Nationale Activiteitencommissie. Alles met als doel zowel het aantal als het niveau van jiujitsukas in Nederland te laten toenemen.

De afgelopen jaren is er bij Tony een dimensie bijgekomen: hij heeft de ambitie om de verschillen tussen inhoud en uitvoering van het jiujitsu tussen Japan en de westerse wereld te verkleinen. Dat doet hij vooral door in Japan regelmatig les te geven. John en districtsbestuurder Günther Kosak wensen Tony dan ook veel succes toe met deze uitdagende ambitie, die zal helpen om het niveau van het jiujitsu op wereldschaal te verhogen. John laat Tony weten dat hij trots is om hem, mede namens het JBN bondsbestuur, te benoemen tot bondsridder met het Gouden ereteken. Een hoge JBN onderscheiding die Tony dubbel en dwars heeft verdiend.  Bondsridder Tony van Venrooy omringt door de deelnemers aan de districtstraining.
(tip: klik erop om alle gezichten te herkennen)

Bert Wijkman: JBN bondsridder met Zilveren ereteken

Tijdens het DK -18 werd coach Bert Wijkman door John Beer naar voren gehaald. Bert is onlangs teruggetreden als lid van de Districts Graden Commissie Judo. Als Busen deskundige is hij liefst 13 jaar lid geweest van die commissie, en is hij als examinator en leraar tijdens stages zeer actief geweest. Daarnaast is Bert 15 jaar districtstrainer geweest, waardoor veel wedstrijd judoka’s een betere judoka geworden. Tijdens zijn meer dan 30 jarige inzet als Judo leraar hebben zijn leerlingen in totaal liefst 171 dannen gehaald! Een indrukwekkende prestatie waarmee hij het niveau van het judo binnen ons district flink verhoogd heeft. Namens het JBN bondsbestuur wordt Bert daarna benoemd tot bondsridder met het Zilveren ereteken.

DK Judo -18

Zondag 25 februari in Gilze begint een beetje rommelig, eindigen we zwaar onder de indruk van onze -18 dametjes tot 48 kilo, en tussendoor is het ‘gewoon’ en gezellig.

Het judo nivo is weer hoog. Dat is normaal. De sporters gaan respectvol met elkaar om, ook normaal. De coaches doen hun werk weer voortreffelijk. Goede technische tips vooraf en individuele feet back na afloop en ze hebben het onderling duidelijk gezellig. Ook normaal. De medewerkers werken en hebben duidelijk een leuke dag. Onze scheidsrechters zijn bekwaam en ook die hebben het zichtbaar naar hun zin. Ook al heel normaal. Onderling is het tussen al die mensen weer gewoon gezellig en respectvol en ons publiek is ook altijd prettig en probleemloos.

Een heel normale wedstrijddag dus. Toch mogen we ons best bewust zijn, dat wat voor ons altijd zo verschrikkelijk normaal is, eigenlijk heel bijzonder is

Districtsvoorzitter John Beer vraagt tijdens de opening aan 2 scheidsrechters om even naar voren te komen. Om verschillende redenen hebben ze namelijk besloten te gaan stoppen met dit vrijwilligerswerk. Patrick van Croonenborch is 14 jaar scheidsrechter geweest. Om die reden heeft het districtsbestuur besloten om hem de districtswaarderingsspeld uit te reiken. De andere scheidsrechter is Gerard van de Bosch. Hij neemt afscheid na liefst 31 jaar scheidsrechter te zijn geweest. Als dank ontvangt Gerard een mooi judo beeld. Ze worden beiden nogmaals bedankt voor hun lange en belangrijke inzet.

Gerard van de Bosch (links) en Patrick van Croonenborch (rechts met echtgenote)