Thomas Korff overleden

Met ontsteltenis is zojuist bekend geworthomas-2012den dat Thomas Korff vanmiddag, 7 augustus 2017, is overleden in het ziekenhuis in zijn woonplaats Eindhoven. Thomas is 66 jaar geworden.

Thomas behoorde tot de buitencategorie van vrijwilligers: In 1970, op zijn 20e , werd hij lid van de Districts Wedstrijd Organisatie commissie van Zuid-Nederland, waar hij vanaf 1985 leiding had over de hoofdjury. Van 1984 tot 2015 was hij ook nog lid van de Nationale wedstrijd organisatie commissie. Daarnaast is hij vele jaren trainer en chef d’ equipe van het militaire Judo Team geweest, en is hij de afgelopen 14 jaren ook nog actief geweest als jurylid voor de Atletiek Unie.

Voor deze inzet is Thomas onderscheiden met het JBN bondsridderschap met het Zilveren Ereteken. In 2015 werd hij, samen met echtgenote Anja, onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Thomas rustige uitstraling en bescheidenheid, samen met zijn zeer grote deskundigheid en ervaring, is decennia lang, tot op de dag van vandaag, voor velen een voorbeeld geweest.

Een fijne, onvergetelijke, man is niet meer. Wij wensen Anja, dochter Tamara, de overige familieleden en zijn vele vrienden binnen de JBN veel sterkte toe.

Felix Janssens overleden

Felix Janssens

Felix Janssen; Foto afkomstig van DeStem.

Zondag 30 juli 2017 is judo pionier Felix Janssens op 94 jarige leeftijd overleden. Felix was in West Brabant en Zeeland een grote pionier van de judosport. De sportscholen van Felix Janssens waren vroeger niet alleen in Roosendaal en Bergen op Zoom een begrip. In zijn topjaren had Felix liefst 25 locaties waarin, naast andere vechtsporten en gymnastiek, vooral de judosport werd beoefend. Zelf is hij ook jarenlang een actief wedstrijd judoka geweest. Zijn hoogtepunt was de deelname aan het EK Judo landen teams, waar hij, met o.a. Anton Geesink, de Europese titel binnenhaalde. Felix Janssens had 5e dan Judo.