Bijzondere promotie Dewy Lo-A-Njoe

Op de valreep voor de vakantie ontving Dewy Lo-A-Njoe een bijzondere promotie tot 2e dan Judo uit handen van haar sensei (en tevens lid van de Districts Graden Commissie Judo) Cor van der Heijden. Dewy werd in maart 2018 Nederlands kampioen en op basis van dat wedstrijdresultaat komt ze in aanmerking voor de bijzondere promotie.

Normaliter reikt de DGCJ bijzondere promoties uit voorafgaand aan de danexamens. Door omstandigheden lukte het niet om de promotie in juni uit te reiken en zowel de DGCJ als het districtsbestuur zijn van mening dat wachten tot de danexamens in november wel heel lang duurt. Daarom hebben het bestuur en de commissie besloten om (bij wijze van uitzondering) de 2e dan op de club uit te reiken.
En dus mocht Dewy tijdens de jaarafsluiting van Budovereniging Dai naast vele mooie en lovende woorden ook haar 2e dan en het bijbehorend diploma in ontvangst nemen.

Günther Kosak overleden

Met grote verslagenheid en ongeloof laten we u weten dat, na een zeer kort ziekbed, Günther Kosak op 18 juli is overleden aan een ernstige ziekte. Günther is 76 jaar geworden.

Günther trad afgelopen maart, na liefst 22 jaar, terug als portefeuillehouder Technische Zaken. Hij stond bij velen bekend als de rustige, nuchtere, relativerende en deskundige districtsbestuurder. Hierdoor was het mogelijk om zo lang als bestuurder te kunnen functioneren.

Voor zijn inzet is Günther onderscheiden met het JBN bondsridderschap met het Gouden Ereteken. Ook is hij voor zijn jarenlange inzet voor zijn clubs en voor het district onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wij wensen Els, hun kinderen en kleinkinderen, en zijn vele vrienden veel sterkte toe.