Zuid-Nederlands Kampioenschap Judo tot 18 jaar.

Zaterdag 18 maart te Gilze.

Pim Smit, iemand met 8e dan Judo uit Eindhoven zei, lang geleden: gooi ze nou maar omhoog, want naar beneden komen ze vanzelf!

Jarenlang zag je dat niet. Je zag hangen, naar beneden trekken, een overname en soms een beenworp. Daarmee valt iemand in een rolletje en dan haalde je een koka, of een yugo. Er waren nauwelijks judoka’s, die ippons, uit  worpen konden maken.  Vandaag waren ze er ineens weer. Spetterende ippons en uit alle hoeken. Beenworpen, overnames, huizenhoge schouderworpen en geen frommelworp te bekennen.

Wat een genot om te zien! Hoe kan dat zo ineens ?

Kijk hier voor de foto’s
Lees verder

Uitnodiging voor jaarlijkse JBN ZN Districts Ledenvergadering

Op zaterdag 8 april 2017, vanaf 20.00 uur, vindt weer de jaarlijkse JBN ZN Districts Ledenvergadering plaats. Ook deze keer is de vergadering weer in Gasterij De Seterse Hoeve in Oosterhout
Welkom zijn alle personen die lid zijn van de JBN en die hun club willen vertegenwoordigen, of op persoonlijke titel aanwezig willen zijn. Hierbij ook een oproep aan alle leden van districts commissies en overige vrijwilligers om aanwezig te zijn op deze avond. Lees verder

Zuid Nederlands Kampioenschap Judo onder 18 jaar

Op zaterdag 18 maart vinden de Zuid Nederlandse Kampioenschappen onder 18 jaar plaats voor jongens en meisjes met geboorte jaren: 2000, 2001, 2002, 2003. Let op: weging is 1 uur vervroegd!

Weging mannen van 11.30 tot 12.30 uur.
Weging vrouwen van 13.00 tot 14.00 uur.

Voor legitimatie is een correct ingevuld JBN paspoort met gelijkende pasfoto nodig en een paspoort of ID om de Nederlandse nationaliteit vast te stellen.

Lid van de Kata Commissie Judo worden?

JBN district Zuid-Nederland is op zoek naar een nieuw lid voor de Kata Commissie Judo. Wie heeft veel ervaring met het judo kata, en wil deze commissie gaan helpen met het organiseren van het jaarlijkse kata toernooi en een aantal kata stages?
Als je je graag als kandidaat wilt aanmelden, stuur dan uiterlijk 1 april 2017 een mail naar Günther Kosak, de portefeuillehouder Technische Zaken in ons district. Bij hem kun je ook terecht als je vragen of opmerkingen hebt. Na 1 april zal het districtsbestuur, in nauw overleg met de Kata Commissie Judo, een keuze maken uit de ontvangen sollicitaties.