Over deze website

Welkom bij de site van Judo Bond Nederland district Zuid-Nederland

RKalkhoven

Webmaster Ronald Kalkhoven

www.jbn-zn.nl is de officiële homepage van Judo Bond Nederland (JBN) district Zuid-Nederland en wordt verzorgd door webmaster Ronald Kalkhoven. De inhoud van de site komt tot stand in nauwe samen-werking met het districts bestuur.

De wedstrijd foto’s worden meestal aangeleverd door de webmaster van de Judo Galery 4 All site. Ook Zuid-Nederlandse scholen en verenigingen leveren steeds meer materiaal aan.

De op deze site aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van de JBN komen.

© copyright.
Niets van deze site mag gebruikt worden zonder toestemming vooraf van JBN Zuid-Nederland. Al het foto materiaal, logo’s, teksten e.d. zijn en blijven eigendom van JBN Zuid-Nederland. Ingestuurde foto’s en teksten worden volledig ter beschikking van JBN Zuid-Nederland gesteld tenzij anders vermeld.

Ik wens iedereen plezier toe op deze site,

Ronald Kalkhoven