Lid van de Kata Commissie Judo worden?

JBN district Zuid-Nederland is op zoek naar versterking van de Kata Commissie Judo. Heb je veel kennis en ervaring met het Kodokan judo kata, en wil je deze commissie gaan helpen met het organiseren van het jaarlijkse kata toernooi en een aantal kata stages?
Als je je als kandidaat wilt aanmelden, stuur dan uiterlijk 31 mei 2018 een mail naar Rens van Stigt, de portefeuillehouder Technische Zaken in ons district. Bij hem kun je ook terecht als je vragen of opmerkingen hebt. Daarna zal het districtsbestuur, in nauw overleg met de Kata Commissie Judo, een keuze maken uit de ontvangen sollicitaties.