Leo Verhoeven bondsridder met gouden ereteken

Zondag 16 september 2018 zat judo en jiu-jitsu leraar Leo Verhoeven (6e Dan in beide sporten!) in Geldrop op een terrasje, samen met enkele (oud)collega’s, om op aangename wijze de pensionering van Leo te vieren.

John Beer en John Oomen van het districtsbestuur wisten hem daar te vinden. De districts voorzitter vertelde dat Leo al 25 jaar judo en jiu-jitsu leraar B is. Tijdens die 25 jaar is hij het grootste deel ook lid geweest van de bondsraad. Maar de meeste vrijwilligerstijd ging zitten in dat ene jaar dat hij lid van het districtsbestuur is geweest (uiteraard met de portefeuille Technische Zaken) en de liefst 8 jaar dat hij voorzitter is geweest van de districts graden commissie Jiu-Jitsu. Leo is ook van groot belang geweest voor het opleiden van zeer vele leraren. Als CIOS leraar heeft hij naar schatting 250 leraren opgeleid to 3e Dan Judo. En gelukkig gaat hij zich vanaf nu ook bezig houden met het faciliteren van de judo leraar-B opleiding binnen de JBN.

Dankzij zijn jarenlange, belangrijke, inzet als vrijwilliger voor de JBN heeft het bestuur van de JBN besloten om hem te benoemen tot JBN bondsridder met het gouden ereteken.

Leo met gouden speld en echtgenote