DK Jeugd 2018

Zondag 14 oktober, sporthal Achter de Tuintjes te Gilze: het districtskampioenschap Jeugd op een spiksplinternieuwe judomat. De mat is zo nieuw dat hij net voor de wedstrijd uit het plastic wordt gehaald. De kinderen hebben dat vast niet door, zeker de jongste groep tot 8 jaar, waar we de dag mee beginnen niet. Zij hebben het druk met opwarmen. Zij spelen zich warm en dat is altijd een hele vrolijke boel, waar ze zichtbaar erg van genieten.

Voor de mensen, die hen begeleiden is het een mooi moment voor de sociale contacten met collega’s en dat het even duurt, daar heeft niemand in de zaal problemen mee.

Ondertussen wordt er door een heel klein groepje, onder hoge druk, heel hard gewerkt. De tijd tussen wegen en wedstrijd hebben zij altijd erg hard nodig, om al degene die wel inschreven, maar niet op komen dagen, weg te halen. Nog meer werk is het om alle kinderen, die erg hard groeiden, over te schrijven naar een zwaarder gewicht en een enkeling terug te schrijven. Met gewichtsklassen van soms maar 2 kilo is het voor ouders ook moeilijk inschatten, wat een kind, vaak weken later, zal wegen. Er gaat dus best veel mis, wat dat betreft.

Dat overschrijven is een lastig werkje, wat zorgvuldig moet gebeuren. Je kunt beter wat later beginnen, dan door de tijdsdruk fouten maken, want fouten zijn, in een later stadium van het toernooi, erg lastig te herstellen. Het overkwam ons wel vandaag.

Het is meteen de reden waarom het altijd zo lang duurt, zo’n judo-dag. Wegen en de controle van inschrijvingen heeft tijd nodig. Met 219 inschrijvingen uit 28 scholen en verenigingen en bijna allemaal deelnemertjes, die al wel eens een toernooitje maar nog nooit een kampioenschap hebben mee gemaakt, moet er veel worden uitgelegd.

Klik hier om de foto’s van alle kampioenen te zien.

Leo Verhoeven bondsridder met gouden ereteken

Zondag 16 september 2018 zat judo en jiu-jitsu leraar Leo Verhoeven (6e Dan in beide sporten!) in Geldrop op een terrasje, samen met enkele (oud)collega’s, om op aangename wijze de pensionering van Leo te vieren.

John Beer en John Oomen van het districtsbestuur wisten hem daar te vinden. De districts voorzitter vertelde dat Leo al 25 jaar judo en jiu-jitsu leraar B is. Tijdens die 25 jaar is hij het grootste deel ook lid geweest van de bondsraad. Maar de meeste vrijwilligerstijd ging zitten in dat ene jaar dat hij lid van het districtsbestuur is geweest (uiteraard met de portefeuille Technische Zaken) en de liefst 8 jaar dat hij voorzitter is geweest van de districts graden commissie Jiu-Jitsu. Leo is ook van groot belang geweest voor het opleiden van zeer vele leraren. Als CIOS leraar heeft hij naar schatting 250 leraren opgeleid to 3e Dan Judo. En gelukkig gaat hij zich vanaf nu ook bezig houden met het faciliteren van de judo leraar-B opleiding binnen de JBN.

Dankzij zijn jarenlange, belangrijke, inzet als vrijwilliger voor de JBN heeft het bestuur van de JBN besloten om hem te benoemen tot JBN bondsridder met het gouden ereteken.

Leo met gouden speld en echtgenote

Open ZNK Jiu-jitsu 2018 gaat helaas niet door

Het Open Zuid-Nederlands kampioenschap Jiu-jitsu, dat gepland stond op 9 september in Gilze, gaat helaas niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen. Grootste oorzaak hiervan lijkt te zijn dat het te vroeg in het seizoen is, dus de volgende keer zullen we daar rekening mee houden.

De clubs die hebben ingeschreven krijgen hun inschrijfgeld uiteraard terug.